เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย รณรงค์อาหารปลอดภัย สุ่มแนะนำร้านอาหาร


ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖3  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      ได้ออกตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลร้านอาหารและสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06