เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน


เทศบาลตำบลเทพาลัย ขอเชิญชวนทุกๆ ครัวเรือน รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน ถังขยะเปียยกรักษ์โลก เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหาร ภายในครัวเรือนในระบบปิด  รวมถึงการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบอื่นๆ  อาทิ การทำเสวียน  การให้อาหารสัตว์ ทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ย ใส่โคนต้นไม้ ฯลฯ 

2023-03-03
2023-02-27
2023-02-24
2023-02-20
2023-02-07
2023-02-07
2023-01-30
2023-01-23
2023-01-13
2022-12-29