เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน


เทศบาลตำบลเทพาลัย ขอเชิญชวนทุกๆ ครัวเรือน รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน ถังขยะเปียยกรักษ์โลก เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหาร ภายในครัวเรือนในระบบปิด  รวมถึงการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบอื่นๆ  อาทิ การทำเสวียน  การให้อาหารสัตว์ ทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ย ใส่โคนต้นไม้ ฯลฯ 

2022-09-12
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-29
2022-07-20
2022-07-06
2022-06-24
2022-05-31
2022-05-27