เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน


ในวันพุุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565

กองการศึกษา นำโดย นายประทีป  ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ร่วมจัดกิจกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน ได้แก่

- ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ด้านวิชาการ

- ด้านกีฬา

- ด้านศิลปะ

2023-01-23
2022-12-29
2022-12-28
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-07
2022-09-12
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-30