เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน


ในวันพุุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565

กองการศึกษา นำโดย นายประทีป  ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ร่วมจัดกิจกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน ได้แก่

- ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ด้านวิชาการ

- ด้านกีฬา

- ด้านศิลปะ

2023-09-12
2023-08-18
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-04
2023-08-03
2023-08-03
2023-07-21