เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


การล้างทำความสะอาดสารกรองแมงกานีส เทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่ 3 มีนาคม 2566

งานผลิตน้ำดื่มเทศบาลตำบล
เทพาลัย ได้ทำการล้างทำความสะอาดสารกรองแมงกานีส 
สารกรองคาร์บอน 
สารกรองเรซิ่น และตรวจเช็คไส้กรองละเอียด ตามตารางการทำความสะอาด 
ในวันที่ 3 มีนาคม 2566
ผลการล้างระบบกรองน้ำยังสามารถผลิตน้ำสะอาดได้ 
8.0 ลิตรต่อนาที ไส้กรอง RO 
ยังใช้งานได้ปกติดี

2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-01