เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล อำเภอสุขใจ อำเภอคง ประจำปี 2566


วันอังคารที่​ 25​ เมษายน​ 2566
     เทศตำบลเทพาลัย​ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.คงคนคร)​/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด​ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล​ อำเภอสุขใจ​ อำเภอคง​ 2023​ขึ้น​ เพื่อเป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นได้ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพของตนเอง​ พร้อมขอรับบริจาคเพื่อจัดหารายได้ไปสมทบทุนในการบริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเทพาลัย(พชต.เทพาลัย​)​ ในการช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการและผู้ประสบเหตุสาธารภัยต่างๆ​ ให้ดีขึ้น​ โดยได้รับบริจาคจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพาลัย​ 9หมู่บ้านได้แก่​ ม.6/ม.7/ม.8/ม.9/ม.10/ม.12/ม.15/ม.16และม.17​ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น​ 25,218  บาท
     ในโอกาสนี้เทศบาลตำบลเทพาลัยจึงขอขอบพระคุณ​ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน​ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)​ทั้ง3หมู่บ้าน​ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง3หมู่บ้านและข้าราชการพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเทพาลัยทุกคน​ มา​ ณ​ โอกาสนี้ด้วย

2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-03