เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน


เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำ อถล.เขตเทศบาลฯ ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย  ศาสนศึกษาวัดบ้านวัด

2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06