เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน


เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำ อถล.เขตเทศบาลฯ ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย  ศาสนศึกษาวัดบ้านวัด

2023-09-12
2023-08-18
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-04
2023-08-03
2023-08-03
2023-07-21