เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จิตอาสาฯ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก  ลดฝุ่น PM 2.5 ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย

2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17