เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


รวมพลังจิตอาสาชุมชนคนเทพาลัย อถล.ร่วมใจทำความสะอาด


วันที่  12  กันยายน  2566  จิตอาสาฯ อถล. เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน ทั้ง  9  ชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย ผู้นำชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ทั้ง 3 หมู่บ้าน และประชาชนเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ถนนบ้านวัด-เมืองคง และถนนเทศบาล 12 เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย 

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12
2024-06-11