เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรม "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก"


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 05.30 น. เทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมดำเนินกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก" ของอำเภอคง เพื่อสมทบกองทุุนดูแลผู้ยากไร้อำเภอคง และเพื่อใช้ในการดูแลผู้ยากไร้ในอำเภอคง 
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-17