เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนสิงหาคม 2563


วันที่ 1 กันยายน  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากจุดรวบรวมในเขตเทศบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2563. มารวบไว้เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการกับทาง อบจ.นม. ต่อไป กิจกรรมตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" และโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2563 และแผนการจัดเก็บฯ
2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06