เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย


วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย
2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06