เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 28 ธ.ค. 2564 ]83
2 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 8 มี.ค. 2564 ]136
3 แผนผังขั้นตอน การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตาบลเทพาลัย [ 5 มี.ค. 2564 ]131
4 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2563 ]137
5 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 ธ.ค. 2562 ]138
6 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต ของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 27 ธ.ค. 2562 ]138
7 คำสั่งส่วนงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 ธ.ค. 2562 ]135