เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]80
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]74
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]141
4 มาตรการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]137
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]129
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวมในการดำเนินงาน [ 6 ม.ค. 2563 ]148
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]133
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 6 ม.ค. 2563 ]137
9 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]149
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2563 ]128
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 ม.ค. 2563 ]132