เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ITA o15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 21 มี.ค. 2567 ]30
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]9
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]13
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 17 ตำบลเทพาลัย เชื่อมเขตติดต่อตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2566 ]24
5 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 17 ตำบลเทพาลัย เชื่อมเขตติดต่อตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2566 ]17
6 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 17 ส.ค. 2566 ]20
7 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๑๕ (จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายบุญเชิด เขมา จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถนนเทศบาล ๑๕ ซอย ๑) หมู่ที่ ๑๐ [ 8 ส.ค. 2566 ]25
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๑๕ (จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายบุญเชิด เขมา จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถนนเทศบาล ๑๕ ซอย ๑) หมู่ที่ ๑๐ [ 7 ส.ค. 2566 ]20
9 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๑๕ (จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายบุญเชิด เขมา จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถนนเทศบาล ๑๕ ซอย ๑) หมู่ที่ ๑๐ [ 17 ก.ค. 2566 ]25
10 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๑๔ (จุดเริ่มต้นชื่อมรางระบายน้ำเดิมถนนเทศบาล ๑๒ จุดสิ้นสุดบริเวณประตูทางเข้าวัดบ้านวัดถนนนางคลาน) หมู่ที่ ๑๐ [ 6 ก.ค. 2566 ]22
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๑๕ (จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายบุญเชิด เขมา จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถนนเทศบาล ๑๕ ซอย ๑) หมู่ที่ ๑๐ [ 26 มิ.ย. 2566 ]31
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๑๕ (จุดเริ่มต้นเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถนนเทศบาล ๑๒ จุดสิ้นสุดบริเวณประตูทางเข้าวัดบ้านถนนนางคลาน) หมู่ที่ ๑๐ [ 23 มิ.ย. 2566 ]30
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเทศบาล ๑๗ ตำบลเทพาลัย เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองบัวทุ่ง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 พ.ย. 2565 ]56
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเทศบาล ๑๗ ตำบลเทพาลัย เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองบัวทุ่ง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 พ.ย. 2565 ]64
15 ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน [ 18 ส.ค. 2565 ]65
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๕ หมู่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2565 ]158
17 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(รากฐานแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2565 ]125
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(รากฐานแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 17 ก.พ. 2565 ]266
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(รากฐานแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2565 ]234
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑๕ หมู่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2565 ]202
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8