เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเทศบาล ๑๗ ตำบลเทพาลัย เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองบัวทุ่ง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 พ.ย. 2565 ]28
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเทศบาล ๑๗ ตำบลเทพาลัย เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองบัวทุ่ง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 พ.ย. 2565 ]26
3 ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน [ 18 ส.ค. 2565 ]44
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๕ หมู่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2565 ]127
5 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(รากฐานแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2565 ]97
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(รากฐานแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 17 ก.พ. 2565 ]215
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(รากฐานแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2565 ]198
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑๕ หมู่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2565 ]174
9 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ ๙ บ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ก.พ. 2564 ]216
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ ๙ บ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ [ 25 ม.ค. 2564 ]285
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]236
12 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 9 [ 28 ก.พ. 2563 ]217
13 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 15 หมู่ 10 [ 10 ต.ค. 2562 ]225
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น Sta.0+445 จุดสิ้นสุด Sta.0+653 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 6 ก.ย. 2562 ]176
15 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]223
16 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 11 หมู่ 15 [ 16 ส.ค. 2562 ]232
17 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติก ถนนเทศบาล 7 หมู่ 9 [ 5 ส.ค. 2562 ]213
18 ประกาศผู้ชนะเสอนราคาถังบรรจุสารส้ม-คลอรีน(กองประปา) [ 7 มี.ค. 2562 ]181
19 ประกาศผู้ชนะเสอนราคาเครื่องสูบน้ำ(กองประปา) [ 5 มี.ค. 2562 ]217
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการงานบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๔ (จุดเริ่มต้น Sta.๐+๐๐๐ ถึงจุดสิ้นสุด Sta.๐+๓๗๑)หมู่ ๙ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.พ. 2562 ]221
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7