เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะถนนหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 [ 7 ก.ย. 2561 ]154
42 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะถนนหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ซอยบ้านนายสำเรียง เฉียงกลาง) หมู่ที่ 9 [ 7 ก.ย. 2561 ]163
43 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ถนนเทศบาล 12 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม คสล. เดิม) หมู่ที่ 10 [ 30 ส.ค. 2561 ]169
44 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ถนนเทศบาล 17 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม คสล. เดิม) หมู่ที่ 10 [ 30 ส.ค. 2561 ]149
45 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะถนนหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 20 (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 [ 30 ส.ค. 2561 ]146
46 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะถนนหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 [ 30 ส.ค. 2561 ]148
47 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 [ 14 ส.ค. 2561 ]171
48 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 20 (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9 [ 14 ส.ค. 2561 ]146
49 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 ก.ค. 2561 ]168
50 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]152
51 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ซอยบ้านนายสำเรียง เฉียงกลาง) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]143
52 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]161
53 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 20 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2561 ]149
54 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2561 ]145
55 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ประเภทสารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]163
56 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2560 ]140
57 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]159
58 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 8 ส.ค. 2560 ]160
59 ประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) [ 12 ก.ค. 2560 ]163
60 ประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 มิ.ย. 2560 ]144
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7