เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]199
62 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 20 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2561 ]165
63 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2561 ]164
64 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ประเภทสารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]203
65 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2560 ]154
66 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]195
67 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 8 ส.ค. 2560 ]198
68 ประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) [ 12 ก.ค. 2560 ]204
69 ประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 มิ.ย. 2560 ]161
70 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 10 [ 28 ก.พ. 2560 ]171
71 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9 [ 28 ก.พ. 2560 ]208
72 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 20 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9 [ 28 ก.พ. 2560 ]207
73 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 9 [ 20 ม.ค. 2560 ]155
74 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน ASPHALTIC ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล 19(ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 [ 20 ม.ค. 2560 ]165
75 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 12 ม.ค. 2560 ]162
76 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 16(ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม)หมู่ที่ 10 [ 26 ธ.ค. 2559 ]162
77 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 11(ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม)หมู่ที่15 [ 26 ธ.ค. 2559 ]173
78 ประสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนนเดิมถึงบากบ่อขยะ)หมู่ที่ 9 [ 31 ต.ค. 2559 ]211
79 ประสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 15 ซอย 2 หมู่ที่ 10 [ 31 ต.ค. 2559 ]209
80 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ [ 11 ก.ค. 2559 ]168
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8