เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 10 [ 28 ก.พ. 2560 ]151
62 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9 [ 28 ก.พ. 2560 ]172
63 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 20 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9 [ 28 ก.พ. 2560 ]164
64 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 9 [ 20 ม.ค. 2560 ]144
65 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน ASPHALTIC ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล 19(ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 [ 20 ม.ค. 2560 ]149
66 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 12 ม.ค. 2560 ]147
67 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 16(ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม)หมู่ที่ 10 [ 26 ธ.ค. 2559 ]146
68 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 11(ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม)หมู่ที่15 [ 26 ธ.ค. 2559 ]147
69 ประสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนนเดิมถึงบากบ่อขยะ)หมู่ที่ 9 [ 31 ต.ค. 2559 ]172
70 ประสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 15 ซอย 2 หมู่ที่ 10 [ 31 ต.ค. 2559 ]168
71 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ [ 11 ก.ค. 2559 ]149
72 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ [ 11 ก.ค. 2559 ]149
73 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ [ 11 ก.ค. 2559 ]140
74 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ [ 11 ก.ค. 2559 ]148
75 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 11 พ.ค. 2559 ]144
76 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างห้องน้ำเทศบาล หมุ่ที่ 15 [ 22 มี.ค. 2559 ]144
77 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3)(ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง ไหวพริบ) หมู่ที่ 10 [ 22 มี.ค. 2559 ]150
78 ประสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 10 [ 17 มี.ค. 2559 ]141
79 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 9 [ 17 มี.ค. 2559 ]177
80 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบ พีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 1,770 เมตร จากบริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ 1 หมู่ที่ 9 [ 8 มี.ค. 2559 ]134
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7