เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างผิวจราจร ASPHALTIC ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 [ 14 ม.ค. 2559 ]146
82 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วตาข่ายกั้นบ่อขยะ (ช่วงต่อจากรั้วเดิม) บริเวณโรงคัดแยกขยะ ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 9 [ 14 ม.ค. 2559 ]151
83 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตู บานหน้าต่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 15 [ 14 ม.ค. 2559 ]3382
84 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพร้อมระบบกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 15 [ 7 ม.ค. 2559 ]177
85 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัยรายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]148
86 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก 219 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน [ 7 ก.ย. 2558 ]154
87 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2558 ]160
88 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย [ 4 ก.ย. 2558 ]176
89 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ถนนบ้านวัด - เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย)หมู่ที่ 15 [ 10 มิ.ย. 2558 ]257
90 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเทพาลัย ที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]176
91 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3)พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 16 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 10 [ 1 พ.ค. 2558 ]171
92 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3)พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 11 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 15 [ 1 พ.ค. 2558 ]147
93 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 20 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 [ 1 พ.ค. 2558 ]179
94 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 10 [ 1 พ.ค. 2558 ]150
95 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล10 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม)หมู่ที่ 9 [ 16 ธ.ค. 2557 ]152
96 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังตกตะกอนของระบบประปาเทศบาลตำบลเทพาลัย บริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 สระน้ำวัดบ้านวัด หมู่ที่ 9 [ 16 ธ.ค. 2557 ]153
97 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 15 ซอย 1 หมู่ที่ 10 [ 17 พ.ย. 2557 ]150
98 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง BOX CULVERT ชนิดหล่อในที่ ถนนเทศบาล 20 [ 17 พ.ย. 2557 ]177
99 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางแผ่นพื้น คสล. ชนิดรูกลวง ปิดรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนบ้านวัด-เมืองคง [ 17 พ.ย. 2557 ]175
100 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โคร [ 13 ต.ค. 2557 ]153
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7