เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2566 ]24
2 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 30 ธ.ค. 2564 ]131
3 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 ม.ค. 2564 ]205
4 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 ม.ค. 2564 ]194
5 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 ม.ค. 2564 ]186
6 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ [ 1 ม.ค. 2564 ]192
7 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ม.ค. 2564 ]189
8 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ม.ค. 2564 ]191
9 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 ม.ค. 2564 ]190
10 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ม.ค. 2564 ]187
11 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ม.ค. 2564 ]191
12 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ม.ค. 2564 ]188
13 คู่มือสำหรับประชาชนการทะเบียนและพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 1 ม.ค. 2564 ]195
14 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ม.ค. 2564 ]192
15 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]187
16 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง [ 1 ม.ค. 2564 ]184
17 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2564 ]189
18 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]192
19 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ม.ค. 2564 ]183
20 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]196
 
หน้า 1|2