เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]83
2 รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]61
3 ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัยให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]55
4 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]169
5 แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]142
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]145
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลเทพาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]132
8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]137
9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]135
10 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]154
11 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]135
12 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 6 ม.ค. 2563 ]146
13 แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]139