เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 ก.พ. 2565 ]108
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]115
3 ขออนุมัติดำเนินการตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันารทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]193
4 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ก.พ. 2564 ]172
5 ขอความร่วมมือการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสภายใน (IIT) [ 9 ก.ค. 2563 ]174
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]176
7 คำสั่งเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 24 ก.พ. 2563 ]172
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ม.ค. 2563 ]177
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (การประเมิน ITA) เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]180